27.6 C
Bangkok
Saturday, July 31, 2021
potenza
MG
002
potenza
MG
previous arrow
next arrow

ส.สถาบันการเงินของรัฐ จัดอบรมออนไลน์ Market Conduct

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจกระบวนการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายในต่อประเด็น Market Conduct โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก 8 แห่ง จำนวนกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.),  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา–19 (COVID-19) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  

Related Articles

Stay Connected

167FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles